☺ เมื่อ Log in as a guest แล้ว จะสามารถเข้าดูเนื้อหาที่เปิดสาธารณะ (มีสัญลักษณ์   Unlock) ได้ โดยไม่ต้องใช้ Username และ Password ☺ 

  Available courses

  Two Birds (นกสองพี่น้อง) #1

  Two Birds (นกสองพี่น้อง) #1

  Sattigumba สัตติกุมพะ #1 (Elementary)

  Two Birds (นกสองพี่น้อง) #2

  Two Birds (นกสองพี่น้อง) #2

  Sattigumba สัตติกุมพะ - ตอน 2 (พื้นฐาน)

  Lion & Boar (หมูท้าราชสีห์)

  Lion & Boar (หมูท้าราชสีห์)

  Sukara สูกะระ (ระดับกลาง)

  The Spell (คาถาครองโลก)

  The Spell (คาถาครองโลก)

  Sabbadātha สัพพทาฐะ (ระดับกลาง)

  Blessings (มงคล)

  Blessings (มงคล)

  คำศัพท์พร้อมเสียงภาษาอังกฤษ จากมงคล 38 ประการ

  A Learning Life (ชีวิตแห่งการเรียนรู้)

  A Learning Life (ชีวิตแห่งการเรียนรู้)

  ชีวิตแห่งเรียนรู้ เพื่อเป็นอยู่อย่างดีงาม